Welkom

Planschade nieuwsbrief #11

datum plaatsing: 16-11-2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u kort en bondig over de jurisprudentie die in de periode juli 2017 tot en met november 2017 verschenen is. Indien u, in de nieuwsbrief, op de datum van de uitspraak klikt wordt u doorgelinkt naar de volledige uitspraak.

Meer

E-Loket GESLAAGD voor TPM certificaat 2018

datum plaatsing: 20-10-2017

Begin oktober 2017 hebben wij het bericht ontvangen dat Tog Nederland met haar VRiS applicatie (wederom) voldoen aan alle DigiD normen. Alle gebruikers kunnen net als de afgelopen jaren het daarvoor beschikbare TPM, bij Duijnborgh Audit b.v. opvragen.

Meer

Zaaksysteemkoppeling operationeel!

datum plaatsing: 20-10-2017

Op basis van het RGBZ heeft KING StUF-ZKN ontwikkeld: de berichtenstandaard voor het uitwisselen van berichten over zaken en (bijbehorende) documenten tussen ICT-applicaties. Het kan gaan om gegevensuitwisseling binnen de gemeente en tussen de gemeente en met haar samenwerkende overheidsorganisaties.

Meer

Aanbesteding Outsourcing WOZ- en belastingwerkzaamheden gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gegund aan Tog Nederland

datum plaatsing: 3-10-2017

Recentelijk hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gezamenlijk een Europese openbare aanbesteding afgerond onder de naam "Outsourcing Wet WOZ - gemeentelijke belastingen".

Meer

Tog Nederland heeft niet stil gezeten deze zomer, 4 gemeenten aangesloten op de LV WOZ!

datum plaatsing: 28-8-2017

De afgelopen zomerperiode hebben de medewerkers van Tog Nederland allesbehalve stilgezeten. Er is hard gewerkt om vier nieuwe gemeenten middels onze VRIS applicatie aan te sluiten op de Landelijke Voorziening WOZ.

Meer

De nieuwste ontwikkeling binnen VRiS: Module “3D Meting”

datum plaatsing: 21-8-2017

Gemeenten zijn, per 2022, verplicht om voor de waardering van de woningen gebruik te maken van de (BAG) gebruiksoppervlakte.
Dit wilt u het liefst gefaseerd, in uw eigen tempo invoeren, en uiteraard zo efficiënt mogelijk met zo min mogelijk financiële lasten.

Meer

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.